Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Det tematiska forskningsprogrammet AquaAgri studerar nya systemlösningar inom både traditionellt jordbruk och inom den växande sektorn för vattenbruk. Det övergripande målet är att bidra till en effektivare men samtidigt miljömässigt hållbar produktion, och förhoppningen är att bidra till...

LÄS MER >>

odling av alger, makroalger AquaAgri

mjölk på gräs och biprodukter AquaAgri

perenna grödor AquaAgri

Vetegapet skördegapet AquaAgri

Innovativa lösningar för utveckling av marint vattenbruk AquaAgri

Välkommen på slutkonferens för forskningsprogrammet AquaAgri

Välkommen att ta del av de spännande resultaten från fyra års forskning om hållbar och effektiv livsmedelsproduktion!

Vi utlovar en halvdag med många intressanta forskningsresultat, diskussioner, mingel och nätverksmöjligheter med expertis från akademi, myndigheter och företag.

TID: Tisdag 23 oktober kl. 12.00 - 16.30
PLATS: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan16, Stockholm

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01