Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Det tematiska forskningsprogrammet AquaAgri studerar nya systemlösningar inom både traditionellt jordbruk och inom den växande sektorn för vattenbruk. Det övergripande målet är att bidra till en effektivare men samtidigt miljömässigt hållbar produktion, och förhoppningen är att bidra till...

LÄS MER >>

odling av alger, makroalger AquaAgri

mjölk på gräs och biprodukter AquaAgri

perenna grödor AquaAgri

Vetegapet skördegapet AquaAgri

Innovativa lösningar för utveckling av marint vattenbruk AquaAgri

Perenna sädesslag måste klara klimatet i Sverige

Arbetet med att ta fram perenna varianter av både vete och korn som fungerar att odla i Sverige är i full gång, enligt Anna Westerbergh, docent och forskare på institutionen för växtbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.

Anna Westerbergh är genetiker och forskar på SLU inom växtförädling. Just nu arbetar hon med att ta fram både perennt vete och korn som kan användas i mat till människor.

Läs mer

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01