Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Välkommen på slutkonferens för forskningsprogrammet AquaAgri

Välkommen att ta del av de spännande resultaten från fyra års forskning om hållbar och effektiv livsmedelsproduktion!

Vi utlovar en halvdag med många intressanta forskningsresultat, diskussioner, mingel och nätverksmöjligheter med expertis från akademi, myndigheter och företag.

TID: Tisdag 23 oktober kl. 12.00 - 16.30
PLATS: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan16, Stockholm

Perenna sädesslag måste klara klimatet i Sverige

Arbetet med att ta fram perenna varianter av både vete och korn som fungerar att odla i Sverige är i full gång, enligt Anna Westerbergh, docent och forskare på institutionen för växtbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.

Anna Westerbergh är genetiker och forskar på SLU inom växtförädling. Just nu arbetar hon med att ta fram både perennt vete och korn som kan användas i mat till människor.

Läs mer

Hummerlarver detaljstuderas i Fiskebäckskil

 Lyssna på P4 Väst intervju med Susanne Eriksson om hummerlarver.

makroalger

Odling av hummer kan bli verklighet

Det finns goda möjligheter att odla hummer för försäljning. Men det behövs mer kunskap om de här skaldjuren menar ett antal ledande hummerforskare som träffats på Skaftö.

– Det är snart ett år sedan vi inledde försök med att odla hummer och det har fungerat bra hittills, säger Susanne Eriksson, docent på Göteborgs universitet och på Lovens centrum i Fiskebäckskil. Den slutsats som går att dra redan nu är att det finns goda möjligheter att i framtiden kunna odla hummer på ett sätt som är bra ur ekonomisk och ekologisk synvinkel. Men det som behövs är mer kunskap.

Läs mer

Odling av hummer kan bli verklighet (2)

Det finns goda möjligheter att odla hummer för försäljning. Men det behövs mer kunskap om de här skaldjuren menar ett antal ledande hummerforskare som träffats på Skaftö.

– Det är snart ett år sedan vi inledde försök med att odla hummer och det har fungerat bra hittills, säger Susanne Eriksson, docent på Göteborgs universitet och på Lovens centrum i Fiskebäckskil. Den slutsats som går att dra redan nu är att det finns goda möjligheter att i framtiden kunna odla hummer på ett sätt som är bra ur ekonomisk och ekologisk synvinkel. Men det som behövs är mer kunskap.

Läs mer

Göteborgs universitet samlar hummerforskare och odlare från hela Europa

På Sven Lovén centrum för marina vetenskaper – Kristineberg odlas sedan ett par veckor tiotusentals små hummerlarver i koniska odlingskärl i Kulturhuset. Experimentet är ett brett europeiskt samarbete med hummerforskare och odlare från Sverige, Norge, Danmark, Island och Storbritannien.

Läs mer

Artikel publicerad i Grodden

Artikel AquaAgri grodden022016

Läs mer

Flerårig spannmål testas

I trettio år har forskare arbetat med att ta fram flerårig spannmål. Nu testas amerikanskt utsäde i svenska odlingsförhållanden. Amerikanska växtförädlare vid Land Institute i Kansas har i decennium forskat på att ta fram spannmål med fleråriga egenskaper.

Läs mer på Lantmannen

Ny ko ska klara sig utan kraftfoder

En ko som producerar mycket mjölk – utan att behöva kraftfoder. Det jobbar forskarna vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, med att ta fram, rapporterar Vetenskapsradion.

Läs mer på ATL.

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01