Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Välkommen på slutkonferens för forskningsprogrammet AquaAgri

- Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

AquaAgri Inbjudan 0314 01

DAG: Tisdag 23 oktober
TID: Ca. kl. 11.00 - 17.00
PLATS: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan16, Stockholm

Välkommen att ta del av de spännande resultaten från fyra års forskning om hållbar och effektiv livsmedelsproduktion!

Vi utlovar en halvdag med många intressanta forskningsresultat, diskussioner, mingel och nätverksmöjligheter med expertis från akademi, myndigheter och företag.

Preliminärt ramprogram

Moderator: Annika Åhnberg

12.00 Registrering & Lunch - mingel bland postrar och utställning
13.00
Välkommen (tbd)
13.10
Inspirationsföreläsning - globala existentiella frågor, framtidsspaning (tbd)
13.50 Forskningsresultat Odling av makroalger
14.10 Forskningsresultat Mjölk på gräs och biprodukter
14.30 Forskningsresultat Perenna grödor
14.50 Bensträckare, kaffe
15.10 Forskningsresultat Vetegapet
15.30 Forskningsresultat Marint vattenbruk
15.50 - 16.30 Panelsamtal forskare, företag och finansiärer – samverkan och framtida satsningar (tbd)

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01