Effective and sustainable production systems within aquaculture and agriculture

About the programme

6245 lantbr tryck webb

Photo: Lantmännen Lantbruk

AquaAgri is a thematic research programme investigating new systems solutions within conventional agriculture and also within the growing aquaculture sector. Its overall aim is to help achieve more efficient, but also more environmentally friendly, sustainable production, with the hope of creating synergies and scope for collaboration between aquaculture and agriculture. The focus is on developing such forms of production in this particular part of the world, but with an overarching global perspective. The research programme is jointly funded by Formas, Mistra and Lantmännen Research Foundation.

These funding bodies want the research to be transdisciplinary and to be carried out jointly by the societal interests and sectors involved. In order to enhance collaboration and communication within the programme, the funding bodies have appointed a programme coordinator.

Formas, Mistra and Lantmännen Research Foundation all have a long-term commitment within the thematic area encompassed by the programme. Mistra is open to further involvement, in the existing Mistra programme format, within all or parts of the thematic area in a later phase, depending on the success of the research and the knowledge requirements identified as the work progresses.

Background to the call

Aquaculture

Vattenbruk är den snabbast växande formen av matproduktion i världen med en för närvarande årlig produktion av ungefär 80 miljoner ton, vilket utgör närmare hälften av den totala mängden fisk, skaldjur och vattenväxter som används för humankonsumtion. Utsläppen av växthusgaser är lägre i vattenbruk jämfört med uppfödning av landlevande djur. Det finns dock andra miljöproblem förenade med vattenbruk. Det foder som används vid fiskodling baseras i hög grad på fiskmjöl och fiskolja. Med överfiske och hotade fiskbestånd runt om i världen är det önskvärt att finna alternativ. Idag används alltmer foder som är baserat på andra råvaror. Läckage av näring är ett annat problem, framför allt om odlingen sker i övergödda vatten, t.ex. längs med Östersjökusten.

Vattenbruk i Sverige är en relativt outvecklad del av livsmedelssektorn. Här finns en unik potential för skapande av nya arbetstillfällen som kan kompensera kustsamhällenas minskade kommersiella fiske. Tekniskt och odlingsbiologiskt finns problem som måste övervinnas för kommersiell etablering av vattenbruk i större skala. Forskningsdriven och kunskapsbaserad utveckling, bl.a. för produktion av marina larver (fisk och skaldjur), foderfrågor och odlingssystem, är avgörande för en sådan kommersiell etablering.

Agriculture and horticulture
Most of the food consumed by humans has its origins in agricultural land. However, agricultural land is a limited resource and competition for this resource is increasing due to a growing global population, more land-demanding consumption patterns and the need for other products such as biofuels, fibre crops for textiles and other biobased products. Future agriculture and horticulture, in Sweden and world-wide, faces the major challenge of increasing production to meet the demand arising from increased consumption, while at the same time decreasing the use of  fossil energy and negative impacts on the environment and on people’s health and welfare.

The perspective on yield and on the use of different products must be expanded and production must be adapted to a changing climate. New knowledge is needed in order to increase production of high quality products while decreasing the negative environmental impact.

Areas where research is needed include soil fertility, water management, recycling, new crops and varieties and new breeds (and methods for developing these), better protection against diseases and pests, and adaptation of farming to varying and changing conditions.   
More specifically, knowledge is needed on animal feed utilisation, sustainability and housing; on precision agriculture, resistance and quality development; on biological control methods, ecosystem services; on utilisation of urban environments; and on development of biological markers and analytical methods.

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 02