Effective and sustainable production systems within aquaculture and agriculture

Hummerlarver detaljstuderas i Fiskebäckskil

 Lyssna på P4 Väst intervju med Susanne Eriksson om hummerlarver.

makroalger

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 02