Effective and sustainable production systems within aquaculture and agriculture

Göteborgs universitet samlar hummerforskare och odlare från hela Europa

På Sven Lovén centrum för marina vetenskaper – Kristineberg odlas sedan ett par veckor tiotusentals små hummerlarver i koniska odlingskärl i Kulturhuset. Experimentet är ett brett europeiskt samarbete med hummerforskare och odlare från Sverige, Norge, Danmark, Island och Storbritannien.

Läs mer

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 02