Effective and sustainable production systems within aquaculture and agriculture

Mjölk på gräs och biprodukter

Kan proteinrika biprodukter från livsmedelsindustrin och från bioenergiproduktion i kombination med ensilage fungera bra som foder till mjölkkor?
Människor och lantbrukets djur konkurrerar om de proteinfoder som jorden kan producera. Beräkningar som har gjorts visar att 3,5 miljarder människor kan livnära sig på sådana födoämnen som vi använder som foder till djur.

Läs mer på slu 2015-05-12

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 02