Effective and sustainable production systems within aquaculture and agriculture

15 miljoner till forskning om mjölk från gräs och biprodukter

För första gången delar Formas, Mistra och Lantmännens Forskningsstiftelse ut medel tillsammans. Ett projekt som är relevant för ekologisk odling är "Mjölk på gräs och biprodukter" som får 14,9 av de totalt 65 miljoner kronor som utlystes.

Läs mer på slu 2014-04-23

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 02