Effective and sustainable production systems within aquaculture and agriculture

Framtidsgrödor med mindre klimatpåverkan

På Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, sker forskning för att förädla fram perennt, eller flerårigt, korn. Det är en mer robust växt som klarar av klimatförändringar bättre, plus att den i sig gör att lantbrukets klimatpåverkan blir mindre eftersom man inte måste plöja marken varje år. Anna Westerbergh leder projektet med förförädling av korn.

Läs mer på sverigesradio 2014-01-23

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 02