Effective and sustainable production systems within aquaculture and agriculture

Forskningsmiljoner till ekoområden

När Mistra, Formas och Lantmännens Forskningsstiftelse för första gången delar ut medel tillsammans går nästan en fjärdedel till ett projekt som är högst relevant för ekologisk produktion. Projektet ”Mjölk på gräs och biprodukter”, som kommer att drivas av professor Kjell Holtenius vid SLU, beviljades medel om 14,9 miljoner kronor.

Läs mer på ekoweb 2014-04-30

Framtidsgrödor med mindre klimatpåverkan

På Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, sker forskning för att förädla fram perennt, eller flerårigt, korn. Det är en mer robust växt som klarar av klimatförändringar bättre, plus att den i sig gör att lantbrukets klimatpåverkan blir mindre eftersom man inte måste plöja marken varje år. Anna Westerbergh leder projektet med förförädling av korn.

Läs mer på sverigesradio 2014-01-23

Mistra stöder storskalig algodling på Västkusten

Inom den nya satsningen på hållbara produktionssystem finansierar Mistra bland annat ett projekt där svenska forskare ska odla brunalger i stor skala längs Västkusten. Målet är liksom för övriga fem projekt i programmet att utveckla nya metoder för hållbart jord- och vattenbruk.

Läs mer på Mistra 2014-05-07

Mångmiljonbelopp till forskning om vattenbruk

Odlingen av fisk, skaldjur och tång skall bli effektivare. Göteborgs universitet får 32 miljoner kronor för att utveckla odling av djur och växter i vatten.
- Bruntång kan användas som livsmedel, djurfoder och gödning, säger professor Henrik Pavia vid Institutionen för biologi och miljövetenskaper.

Läs mer på GP 2014-04-15

Storskalig algodling för framtida plastråvara

Forskare vid Göteborgs universitet klurar just nu på frågan om odling av brunalger skulle kunna bli en framtida bas för livsmedel, bioenergi och plastråvara?

Läs mer på Plastnet 2014-05-09

AquaAgri – Effektiva och hållbara produktionssystem inom vattenbruk och jordbruk

VAD ÄR UTMANINGEN?
Livsmedelsförsörjningen står inför stora utmaningar. Med dagens befolkningstillväxt och konsumtionsmönster ökar behovet av mat hela tiden. Samtidigt står produktion av mat redan idag för en stor miljöpåverkan, bland annat genom utsläpp av växthusgaser. För att möta utmaningen krävs en effektivare men samtidigt miljömässigt hållbar odling och uppfödning av växter och djur.

Läs mer på Mistra.org 2015-05-12

De försöker att odla hummer

Nu har ett fyraårigt projekt som ska ge svar på om det går att odla hummer i Sverige på ett småskaligt sätt som är ekonomiskt och ekologiskt hållbart inletts. Målet är att skapa nya möjligheter för den som vill satsa på marint vattenbruk.

Läs mer på Bohuslaningen 2014-10-01

62 miljoner till forskning om hållbara produktionssystem inom vattenbruk, jord- och trädgårdsbruk

Hur optimerar vi användandet av åkermarken? Är det möjligt att öka skörden av vete samtidigt som man minskar miljöpåverkan av odlingsinsatser? Kan ett mer mångfaldigt jordbruk med både ettåriga och perenna grödor bidra till att öka hållbarheten i dagens jordbruk? Vad krävs för att utveckla en hållbar storskalig odling av makroalger?

Läs mer på Lantmannen.se 2014-04-14

Storsatsning på vattenbruksforskning på västkusten

Det blev storslam för vattenbruksforskningen inom Göteborgs universitet när Forskningsrådet Formas, Mistra och Lantmännens Forskningsstiftelse delade ut medel för forskning om hållbara produktionssystem. Sammanlagt närmare 32 miljoner gick till tvärvetenskapliga projekt inom universitetet.
- Fantastiskt roligt för Göteborgs universitet och för västkusten, säger professor Kristina Snuttan Sundell, ordförande för Vattenbrukscentrum Väst (VBCV).

Läs mer på Science 2014-04-14

Storslam för SLU-forskare

Tre SLU-forskare tog storslam i Formas, Mistras och Lantmännens forskningsstiftelses gemensamma stora utlysning Effektiva och hållbara produktionssystem inom vattenbruk och jord- och trädgårdsbruk. Totalt30,5 miljoner gick till SLU-forskare.

Läs mer på slu 2014-04-15

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 02