Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Fakta om projekten

3222 Kor pa bete tryck

Foto: Göran Nylund

Det tematiska forskningsprogrammet AquaAgri studerar nya systemlösningar inom både traditionellt jordbruk och inom den växande sektorn för vattenbruk. Det övergripande målet är att bidra till en effektivare men samtidigt miljömässigt hållbar produktion, och förhoppningen är att bidra till att skapa synergier och samverkans-möjligheter mellan vattenbruk och jordbruk.

I programmet ingår två forskningsprojekt inom vattenbruk, båda vid Göteborgs universitet, och tre projekt inom jordbruk, samtliga vid Sveriges lantbruksuniversitet.

 

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01