Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Marint vattenbruk

Innovativa lösningar för utveckling av marint vattenbruk med hög kvalitet i Sverige – fokus på miljömässig och ekonomisk hållbarhet

vuxen hummer webb

Vuxen hummer. Foto: Susanne Eriksson

Både hummer och fläckig havskatt är två marknadsmässigt gångbara arter som lämpar sig väl för odling. Det finns idag ingen kommersiell odling av havskatt i världen (förutom en nystartad i Tromsö), och hummer odlas idag i huvudsak för kompensationsutsättning i Storbritannien, Italien, Spanien samt på försök för matproduktion i Norge och på Island, men inte i Sverige.

I detta projekt ska forskarna undersöka optimering av odlingssystem, foder, tillväxt, hälsa, välfärd m.m för hummer och havskatt. Målet är att utveckla en hållbar strategi för etablering av ett svenskt, marint, vattenbruk, som en möjlighet för såväl konsumenter som för odlare och entreprenörer i kustsamhällena för att skapa arbetstillfällen och intäktsmöjligheter.

Projektet syftar till att ta fram odlingsmetoder och system genom att öka den tekniska, biologiska och socioekonomsika kunskapen runt marint vattenbruk av dessa arter för att göra det möjligt för fler att starta denna typ av odling. Ett av delmålen är att ta fram modeller för odling i landbaserade, slutna, recirkulerande akvakultursystem (RAS) med minimala utsläpp. Havskatt trivs i kallt vatten, hummer i varmare vatten, vilket ställer olika krav på systemen. Pilotodlingar kommer att anläggas där forskning, innovation, utbildning och samverkan mellan forskare och branschen kan äga rum.

Marint vattenbruk

Hummerlarver i kar och hummer 3 månader gammal. Foto: Susanne Eriksson.

Många marina foder baseras på fiskmjöl och fiskolja, som till stor del bygger på vildfångad fisk. I detta projekt vill forskarna utveckla nya foder baserade på hållbara råvaror från musslor och outnyttjade biprodukter från fisk och skaldjur. Fiskar och skaldjur i tillväxtfas äter foderpellets, medan larver och yngel helst äter levande foder. Levande foder är mer komplicerat att framställa eftersom man först måste odla mikro-alger som mat till och sedan djur-plankton som i sin tur blir foder till larverna. Forskarna ska i projektet utveckla mjukfoder från de hållbara råvarorna som larver och yngel kan acceptera.

citat marint

havskatt

Kristina Sundell med havskatt. Foto: Susanne Eriksson.

I projektet ingår även studier av slutprodukternas kvalitet och näringsinnehåll, övergripande livscykelanalyser liksom forskning kring de sociala, kulturella och ekonomiska effekterna av etablering av ett framtida bärkraftigt marint vattenbruk. Det läggs stor vikt vid kommunikation med intressenter såsom fiskare, odlare, förädlingsföretag, myndigheter och lokalbefolkning.

– Västra Götalandregionens engagemang och medverkan gör att det finns möjlighet att det blir något av det, att någon tar vid där forskarnas uppdrag slutar, och att det verkligen blir entreprenörer som driver verksamhet vidare. Det är intressantare att forska när man tror att resultaten ska komma till verklig användning, säger forskningsledare Kristina Snuttan Sundell.

 

FAKTA OM PROJEKTET

Namn: Kristina Snuttan Sundell, Göteborgs Universitet
Email:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Finansiering: 15,9 Mkr
Projektets löptid:
Läs mer om Kristina

Länkar till projektet
http://vbcv.science.gu.se/nomaculture
http://cft.handels.gu.se/forskning/pagaende_forskning/nomaculture

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01