Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Mjölk på gräs och biprodukter

SLU 120402 7935 jsg

Foto: SLU

Åkermarken behövs för odling av både spannmål, proteingrödor och energiproduktion. Flera beräkningar, bland annat från FAO visar på ett ökat globalt behov av livsmedel med ca 70% fram till 2050. Den ökade konkurrensen om användningen av åkermarken kan komma att kräva förändringar i utfodringen av nötkreatur.

Kor är anpassade för att omvandla grovfoder (grovfoder = gräs och klöver) till högvärdigt protein i form av mjölk och kött. Sverige har goda förutsättningar för effektiv produktion av grovfoder. De senaste 50 åren har foderstaten till mjölkkor innehållit upp till hälften spannmål. Forskarna avser här att skapa utfodringssystem till mjölkkor som baseras på enbart grovfoder och biprodukter från livsmedels- och bioenergiproduktion. Dessa system förväntas vara både konkurrenskraftiga och lämpliga ur ett långsiktigt miljöperspektiv. För att matcha näringsinnehållet i biprodukterna produceras inom ramen för projektet grovfoder med särskilt lämplig sammansättning. Exempel på aktuella biprodukter:

  • Betmasseprodukter från sockertillverkning
  • Rapskaka efter utvinning av rapsolja
  • Glycerol från biodieselproduktion
  • Drank från etanolproduktion

Flera av biprodukterna används redan idag i foderstater till mjölkkor, men det unika i detta projekt är att prova foderstater helt utan inblandning av spannmål och soja.

Mjolk pa bi produkter

Foto: SLU

citat mjolkpaob 

För att skapa en bra foderstat utifrån dessa biprodukter, gäller det att hitta ett grovfoder med inte allt för högt proteininnehåll. Forskarna undersöker hur olika gödsling och skördetidpunkt påverkar proteininnehållet. Dessutom görs sortförsök med moderna sorter. Tillgången på biprodukter ser olika ut i olika delar av landet, och foderstaterna kommer att optimeras efter lokala förhållanden.

I projektet undersöks hur de olika fodermedlen påverkar avkastning och djurhälsa, samt vilka miljöeffekter de olika utfodringsstrategierna har. Fodrens användbarhet ska även utvärderas ekonomiskt. Hypotesen är att det troligen blir en något lägre mjölkproduktion, men samtidigt också sänkta foderkostnader.

 

FAKTA OM PROJEKTET

Namn: Kjell Holtenius, SLU Uppsala
Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Finansiering: 14,9 Mkr
Projektets löptid: Till och med december 2018
Läs mer om Kjell

Länkar till projektet
http://www.slu.se/sv/institutioner/husdjurens-utfodring-vard/forskning/pagaende-projekt/proteinrika-biprodukter-fran-livsmedelsindustrin-bra-foder-till-mjolkkor/
http://www.slu.se/sv/institutioner/husdjurens-utfodring-vard/

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01