Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Odling av makroalger

Hållbar storskalig odling av makroalger i Sverige

alg webb

Foto: Göran Nylund

Makroalgsodling är globalt sett den snabbast växande sektorn inom vattenbruk, men är trots goda naturliga förutsättningar (kalla och näringsrika vatten) outvecklat i Sverige. Men vad krävs för att utveckla en hållbar storskalig odling av makroalger i Sverige?

Algodling har många fördelar jämfört med landbaserad biomassaproduktion. Makroalger växer snabbare än landväxter och är därmed effektivare på att fånga in koldioxid. Odling i havet kräver heller inte gödning, pesticider eller konstbevattning och tar inte värdefull jordbruksmark i anspråk. Istället fångas näringsämnen upp i kustvatten och genom att använda alger för föda, foder och gödning kan man skapa en länk till lantbruket.

I detta projekt studerar forskarna odling av makroalgen sockertare (Saccharina latissima), en brunalg som förekommer naturligt vid svenska västkusten. Sockertare kan användas i livsmedel och foder till djur, och potentiellt även till att producera bioetanol, biogas och bioplast.

alger webb

Skörd av alger. Foto: Anna Pavia, Henrik Pavia

Forskarna ska utveckla odlingsmetoder, hitta odlingsvärda varianter som har god tillväxt och som tål lite högre sommartemperaturer, samt skapa en ”fröbank” av dessa varianter. I projektet testas en även odlingsteknik där algerna odlas på meterbreda textilstycken fästa vid bojar till havs. Även odlingsdjupet undersöks – nedsänkta odlingar på 2-4 m djup testas, vilket vore bra för att minska risken för konflikt med fritidsbåtar.

I projektet behandlas även miljömässiga aspekter såsom biologisk mångfald och upptag av närsalter, samt socioekonomiska hållbarhetsanalyser inklusive nya arbetstillfällen och näringslivsutveckling.

FAKTA OM PROJEKTET

Namn: Henrik Pavia, Göteborgs Universitet
Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Finansiering: 15,7 Mkr
Projektets löptid:
Läs mer om Henrik

Länk till projektet
http://swemarc.gu.se/Kelp

 

 

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01