Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Forskare: Algodling kan bli lönsam industri i Sverige

Det finns förutsättningar för att göra storskaliga odlingar av alger till en ny svensk industri. Dessutom en lönsam och klimatvänlig sådan. Det visar beräkningar som gjorts av svenska forskare, skriver KTH

– I takt med att våra matvanor förändras som ett led i de hållbarhetsutmaningar som livsmedelsindustrin står inför kommer alger att ta plats i fler kök än det asiatiska. Dessutom har svenska alger potential att bli en exportprodukt, säger Linus Hasselström, forskare vid avdelningen vatten- och miljöteknik på KTH och en av personerna bakom studien.

Enligt KTH:s beräkningar skulle kostnaderna för en odling om två hektar bli cirka åtta miljoner kronor över tio år, medan intäkterna under samma period uppskattas till cirka 19 miljoner kronor. Forskarna har i studien granskas odlingen av sockertång (Saccharina latissima), en brunalg som redan finns naturligt längs med svenska västkusten.

Läs mer

Seminar 21 March: Sustainable Aquaculture at local and global scales

Aquaculture is said to be the world’s fastest growing food enterprise. It supplies a growing global population with nutritious food from aquatic animals and plants. However, the production forecasts to 2050 show that global aquaculture production will remain dominated by Asia (~80–90% of world production) while the rest of the world shows very little or no growth. Hyperinflation of the global growth of aquaculture outside of Asia confuses policy-makers, journalists, and the public and may lead to misperceptions that aquaculture is growing massively everywhere and must be severely regulated.

Moderator: Professor Kristina Snuttan Sundell, University of Gothenburg.
Time: Thursday 21 March, at 10.30–16.30
Venue: The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sweden

Läs mer här...

Välkommen på slutkonferens för forskningsprogrammet AquaAgri

Välkommen att ta del av de spännande resultaten från fyra års forskning om hållbar och effektiv livsmedelsproduktion!

Vi utlovar en halvdag med många intressanta forskningsresultat, diskussioner, mingel och nätverksmöjligheter med expertis från akademi, myndigheter och företag.

TID: Tisdag 23 oktober kl. 12.00 - 16.30
PLATS: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan16, Stockholm

Perenna sädesslag måste klara klimatet i Sverige

Arbetet med att ta fram perenna varianter av både vete och korn som fungerar att odla i Sverige är i full gång, enligt Anna Westerbergh, docent och forskare på institutionen för växtbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.

Anna Westerbergh är genetiker och forskar på SLU inom växtförädling. Just nu arbetar hon med att ta fram både perennt vete och korn som kan användas i mat till människor.

Läs mer

Hummerlarver detaljstuderas i Fiskebäckskil

 Lyssna på P4 Väst intervju med Susanne Eriksson om hummerlarver.

makroalger

Odling av hummer kan bli verklighet

Det finns goda möjligheter att odla hummer för försäljning. Men det behövs mer kunskap om de här skaldjuren menar ett antal ledande hummerforskare som träffats på Skaftö.

– Det är snart ett år sedan vi inledde försök med att odla hummer och det har fungerat bra hittills, säger Susanne Eriksson, docent på Göteborgs universitet och på Lovens centrum i Fiskebäckskil. Den slutsats som går att dra redan nu är att det finns goda möjligheter att i framtiden kunna odla hummer på ett sätt som är bra ur ekonomisk och ekologisk synvinkel. Men det som behövs är mer kunskap.

Läs mer

Odling av hummer kan bli verklighet (2)

Det finns goda möjligheter att odla hummer för försäljning. Men det behövs mer kunskap om de här skaldjuren menar ett antal ledande hummerforskare som träffats på Skaftö.

– Det är snart ett år sedan vi inledde försök med att odla hummer och det har fungerat bra hittills, säger Susanne Eriksson, docent på Göteborgs universitet och på Lovens centrum i Fiskebäckskil. Den slutsats som går att dra redan nu är att det finns goda möjligheter att i framtiden kunna odla hummer på ett sätt som är bra ur ekonomisk och ekologisk synvinkel. Men det som behövs är mer kunskap.

Läs mer

Göteborgs universitet samlar hummerforskare och odlare från hela Europa

På Sven Lovén centrum för marina vetenskaper – Kristineberg odlas sedan ett par veckor tiotusentals små hummerlarver i koniska odlingskärl i Kulturhuset. Experimentet är ett brett europeiskt samarbete med hummerforskare och odlare från Sverige, Norge, Danmark, Island och Storbritannien.

Läs mer

Artikel publicerad i Grodden

Artikel AquaAgri grodden022016

Läs mer

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01