Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Storslam för SLU-forskare

Tre SLU-forskare tog storslam i Formas, Mistras och Lantmännens forskningsstiftelses gemensamma stora utlysning Effektiva och hållbara produktionssystem inom vattenbruk och jord- och trädgårdsbruk. Totalt30,5 miljoner gick till SLU-forskare.

Läs mer på slu 2014-04-15

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01