Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Perenna sädesslag måste klara klimatet i Sverige

Arbetet med att ta fram perenna varianter av både vete och korn som fungerar att odla i Sverige är i full gång, enligt Anna Westerbergh, docent och forskare på institutionen för växtbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.

Anna Westerbergh är genetiker och forskar på SLU inom växtförädling. Just nu arbetar hon med att ta fram både perennt vete och korn som kan användas i mat till människor.

Läs mer

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01