Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

De försöker att odla hummer

Nu har ett fyraårigt projekt som ska ge svar på om det går att odla hummer i Sverige på ett småskaligt sätt som är ekonomiskt och ekologiskt hållbart inletts. Målet är att skapa nya möjligheter för den som vill satsa på marint vattenbruk.

Läs mer på Bohuslaningen 2014-10-01

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01