Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Storskalig algodling för framtida plastråvara

Forskare vid Göteborgs universitet klurar just nu på frågan om odling av brunalger skulle kunna bli en framtida bas för livsmedel, bioenergi och plastråvara?

Läs mer på Plastnet 2014-05-09

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01