Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Mångmiljonbelopp till forskning om vattenbruk

Odlingen av fisk, skaldjur och tång skall bli effektivare. Göteborgs universitet får 32 miljoner kronor för att utveckla odling av djur och växter i vatten.
- Bruntång kan användas som livsmedel, djurfoder och gödning, säger professor Henrik Pavia vid Institutionen för biologi och miljövetenskaper.

Läs mer på GP 2014-04-15

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01