Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Forskningsmiljoner till ekoområden

När Mistra, Formas och Lantmännens Forskningsstiftelse för första gången delar ut medel tillsammans går nästan en fjärdedel till ett projekt som är högst relevant för ekologisk produktion. Projektet ”Mjölk på gräs och biprodukter”, som kommer att drivas av professor Kjell Holtenius vid SLU, beviljades medel om 14,9 miljoner kronor.

Läs mer på ekoweb 2014-04-30

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01