Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Testbädd för marint vattenbruk

VBCV genomför under våren och sommaren 2015 ett förprojekt med stöd från Västra Götalandsregionen för att kartlägga intresse och behov av en testbädd* för marint vattenbruk.
Projektet är en del i ett större arbete som pågår inom Maritima klustret i Västsverige (www.maritimaklustet.se) för att stärka möjligheterna för kunskapsbaserad och hållbar maritim tillväxt. Här har behov av att kunna erbjuda en eller flera testbäddar för maritim utveckling växt fram. För närvarande pågår ett antal förprojekt inom områdena Marint vattenbruk, Värdehöjande av marin råvara (Marin bioteknik / Marina livsmedel), Maritim turism och Blå affärsutveckling.

Läs mer på vbcv 2015-05-28

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01