Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Forskningspengar till marint vattenbruk

Stor satsning på marint vattenbruk när Forskningsrådet Formas, Mistra och Lantmännens Forskningsstiftelse i april delade ut medel för forskning om hållbara produktionssystem. Två projekt från Göteborgs universitet fick pengar för att bedriva forskning om eftertraktade fisk- och skaldjur som fläckig havskatt och hummer, samt om odling av makroalger.

Läs mer på nkfv 2015-05-07

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01