Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Testbädd för Marint Vattenbruk - seminarium 29 juni Lovéncentret Tjärnö

Maritima Klustret bjuder in till ett seminarium och workshop angående satsningen på en testbädd inom marint vattenbruk, måndagen den 29 juni kl. 10-16 på Lovéncentret Tjärnö. Testbäddens inriktning, organisation och finansiering kommer att diskuteras.

Läs mer på nkfv 2015-06-01

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01