Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Flerårigt vete – snart på svenska åkrar

Inom en snar framtid kan flerårigt vete bli verklighet i Sverige. Vid SLU Ultuna i Uppsala är forskarna på jakt efter att knäcka genkoden för egenskaper kopplade till fler- årighet hos gräs.

Läs mer på lantbruk.com 2015-05-01

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01