Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Framavlad ko kan ge mer mjölk på mindre foder

Mycket mjölk – inget kraftfoder. En sådan ko vill forskarna vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, avla fram. För att dagens kor ska vara lönsamma och producera riktigt stora mängder mjölk äter de kraftfoder i form av exempelvis korn, vete, havre och soja.

Läs mer på Land

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01