Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Odling av hummer kan bli verklighet

Det finns goda möjligheter att odla hummer för försäljning. Men det behövs mer kunskap om de här skaldjuren menar ett antal ledande hummerforskare som träffats på Skaftö.

– Det är snart ett år sedan vi inledde försök med att odla hummer och det har fungerat bra hittills, säger Susanne Eriksson, docent på Göteborgs universitet och på Lovens centrum i Fiskebäckskil. Den slutsats som går att dra redan nu är att det finns goda möjligheter att i framtiden kunna odla hummer på ett sätt som är bra ur ekonomisk och ekologisk synvinkel. Men det som behövs är mer kunskap.

Läs mer

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01