Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Flerårig spannmål testas

I trettio år har forskare arbetat med att ta fram flerårig spannmål. Nu testas amerikanskt utsäde i svenska odlingsförhållanden. Amerikanska växtförädlare vid Land Institute i Kansas har i decennium forskat på att ta fram spannmål med fleråriga egenskaper.

Läs mer på Lantmannen

Ny ko ska klara sig utan kraftfoder

En ko som producerar mycket mjölk – utan att behöva kraftfoder. Det jobbar forskarna vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, med att ta fram, rapporterar Vetenskapsradion.

Läs mer på ATL.

Framavlad ko kan ge mer mjölk på mindre foder

Mycket mjölk – inget kraftfoder. En sådan ko vill forskarna vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, avla fram. För att dagens kor ska vara lönsamma och producera riktigt stora mängder mjölk äter de kraftfoder i form av exempelvis korn, vete, havre och soja.

Läs mer på Land

Ny ko sparar sojan till oss människor

En ny ko som kan producera mycket mjölk utan att behöva kraftfoder håller på att tas fram.

Lyssna på inslag i Vetenskapsradion

Stort forskningsbehov om vattenstyrning i spannmål

Vetegapet2

Nu ska resursutnyttjandet i höstveteodlingen förbättras

Vetegapet1

Vi finns på plats på Borgeby fältdagar

Logotyp Borgeby

Välkommen att träffa några av de involverade i AquaAgri-programmet på den stora lantbruksmässan Borgeby Fältdagar  (www.borgebyfaltdagar.se)  den 24-25 juni i Skåne.

Läs mer

Flerårigt vete – snart på svenska åkrar

Inom en snar framtid kan flerårigt vete bli verklighet i Sverige. Vid SLU Ultuna i Uppsala är forskarna på jakt efter att knäcka genkoden för egenskaper kopplade till fler- årighet hos gräs.

Läs mer på lantbruk.com 2015-05-01

Testbädd för Marint Vattenbruk - seminarium 29 juni Lovéncentret Tjärnö

Maritima Klustret bjuder in till ett seminarium och workshop angående satsningen på en testbädd inom marint vattenbruk, måndagen den 29 juni kl. 10-16 på Lovéncentret Tjärnö. Testbäddens inriktning, organisation och finansiering kommer att diskuteras.

Läs mer på nkfv 2015-06-01

Forskningspengar till marint vattenbruk

Stor satsning på marint vattenbruk när Forskningsrådet Formas, Mistra och Lantmännens Forskningsstiftelse i april delade ut medel för forskning om hållbara produktionssystem. Två projekt från Göteborgs universitet fick pengar för att bedriva forskning om eftertraktade fisk- och skaldjur som fläckig havskatt och hummer, samt om odling av makroalger.

Läs mer på nkfv 2015-05-07

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01