Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Testbädd för marint vattenbruk

VBCV genomför under våren och sommaren 2015 ett förprojekt med stöd från Västra Götalandsregionen för att kartlägga intresse och behov av en testbädd* för marint vattenbruk.
Projektet är en del i ett större arbete som pågår inom Maritima klustret i Västsverige (www.maritimaklustet.se) för att stärka möjligheterna för kunskapsbaserad och hållbar maritim tillväxt. Här har behov av att kunna erbjuda en eller flera testbäddar för maritim utveckling växt fram. För närvarande pågår ett antal förprojekt inom områdena Marint vattenbruk, Värdehöjande av marin råvara (Marin bioteknik / Marina livsmedel), Maritim turism och Blå affärsutveckling.

Läs mer på vbcv 2015-05-28

Mjölk på gräs och biprodukter

Kan proteinrika biprodukter från livsmedelsindustrin och från bioenergiproduktion i kombination med ensilage fungera bra som foder till mjölkkor?
Människor och lantbrukets djur konkurrerar om de proteinfoder som jorden kan producera. Beräkningar som har gjorts visar att 3,5 miljarder människor kan livnära sig på sådana födoämnen som vi använder som foder till djur.

Läs mer på slu 2015-05-12

15 miljoner till forskning om mjölk från gräs och biprodukter

För första gången delar Formas, Mistra och Lantmännens Forskningsstiftelse ut medel tillsammans. Ett projekt som är relevant för ekologisk odling är "Mjölk på gräs och biprodukter" som får 14,9 av de totalt 65 miljoner kronor som utlystes.

Läs mer på slu 2014-04-23

Forskningsmiljoner till ekoområden

När Mistra, Formas och Lantmännens Forskningsstiftelse för första gången delar ut medel tillsammans går nästan en fjärdedel till ett projekt som är högst relevant för ekologisk produktion. Projektet ”Mjölk på gräs och biprodukter”, som kommer att drivas av professor Kjell Holtenius vid SLU, beviljades medel om 14,9 miljoner kronor.

Läs mer på ekoweb 2014-04-30

Framtidsgrödor med mindre klimatpåverkan

På Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, sker forskning för att förädla fram perennt, eller flerårigt, korn. Det är en mer robust växt som klarar av klimatförändringar bättre, plus att den i sig gör att lantbrukets klimatpåverkan blir mindre eftersom man inte måste plöja marken varje år. Anna Westerbergh leder projektet med förförädling av korn.

Läs mer på sverigesradio 2014-01-23

Mistra stöder storskalig algodling på Västkusten

Inom den nya satsningen på hållbara produktionssystem finansierar Mistra bland annat ett projekt där svenska forskare ska odla brunalger i stor skala längs Västkusten. Målet är liksom för övriga fem projekt i programmet att utveckla nya metoder för hållbart jord- och vattenbruk.

Läs mer på Mistra 2014-05-07

Mångmiljonbelopp till forskning om vattenbruk

Odlingen av fisk, skaldjur och tång skall bli effektivare. Göteborgs universitet får 32 miljoner kronor för att utveckla odling av djur och växter i vatten.
- Bruntång kan användas som livsmedel, djurfoder och gödning, säger professor Henrik Pavia vid Institutionen för biologi och miljövetenskaper.

Läs mer på GP 2014-04-15

Storskalig algodling för framtida plastråvara

Forskare vid Göteborgs universitet klurar just nu på frågan om odling av brunalger skulle kunna bli en framtida bas för livsmedel, bioenergi och plastråvara?

Läs mer på Plastnet 2014-05-09

AquaAgri – Effektiva och hållbara produktionssystem inom vattenbruk och jordbruk

VAD ÄR UTMANINGEN?
Livsmedelsförsörjningen står inför stora utmaningar. Med dagens befolkningstillväxt och konsumtionsmönster ökar behovet av mat hela tiden. Samtidigt står produktion av mat redan idag för en stor miljöpåverkan, bland annat genom utsläpp av växthusgaser. För att möta utmaningen krävs en effektivare men samtidigt miljömässigt hållbar odling och uppfödning av växter och djur.

Läs mer på Mistra.org 2015-05-12

De försöker att odla hummer

Nu har ett fyraårigt projekt som ska ge svar på om det går att odla hummer i Sverige på ett småskaligt sätt som är ekonomiskt och ekologiskt hållbart inletts. Målet är att skapa nya möjligheter för den som vill satsa på marint vattenbruk.

Läs mer på Bohuslaningen 2014-10-01

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01