Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Storslam för SLU-forskare

Tre SLU-forskare tog storslam i Formas, Mistras och Lantmännens forskningsstiftelses gemensamma stora utlysning Effektiva och hållbara produktionssystem inom vattenbruk och jord- och trädgårdsbruk. Totalt30,5 miljoner gick till SLU-forskare.

Läs mer på slu 2014-04-15

Storsatsning på vattenbruksforskning på västkusten

Det blev storslam för vattenbruksforskningen inom Göteborgs universitet när Forskningsrådet Formas, Mistra och Lantmännens Forskningsstiftelse delade ut medel för forskning om hållbara produktionssystem. Sammanlagt närmare 32 miljoner gick till tvärvetenskapliga projekt inom universitetet.
- Fantastiskt roligt för Göteborgs universitet och för västkusten, säger professor Kristina Snuttan Sundell, ordförande för Vattenbrukscentrum Väst (VBCV).

Läs mer på Science 2014-04-14

62 miljoner till forskning om hållbara produktionssystem inom vattenbruk, jord- och trädgårdsbruk

Hur optimerar vi användandet av åkermarken? Är det möjligt att öka skörden av vete samtidigt som man minskar miljöpåverkan av odlingsinsatser? Kan ett mer mångfaldigt jordbruk med både ettåriga och perenna grödor bidra till att öka hållbarheten i dagens jordbruk? Vad krävs för att utveckla en hållbar storskalig odling av makroalger?

Läs mer på Lantmannen.se 2014-04-14

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01