Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

logo lantm forsk


Lantmännens Forskningsstiftelse investerar i extern forskning vid universitet, högskolor och institut. Genom dessa satsningar vill vi utveckla idéer och stödja framtagning av ny kunskap som kan ge ökat värde i hela kedjan från jord till bord.

Lantmännens Forskningsstiftelse har en budget på 15 miljoner kronor per år. Stiftelsen är ryggraden i vårt centrala forskningsarbete och en del i vårt arbete med öppen innovation, där forskare och innovatörer kan söka finansiella medel för vetenskapligt syfte.

Stiftelsens ändamål och inriktning
Genom Lantmännens Forskningsstiftelse vill vi skapa en möjlighet till att ta fram och utveckla innovativa lösningar inom de områden där Lantmännen agerar. Målet med forskningen är att på sikt implementera resultaten, antingen i form av ökad kunskap, alternativt direkt i vår verksamhet eller på våra ägares gårdar. Ramen för projekt som kan finansieras beskrivs i Stiftelsens ändamålsparagraf:

”Stiftelsen har till ändamål att bedriva vetenskaplig forskning och utveckling inom området spannmål och andra råvaror från jordbrukets växtodling och vidareförädling därav i syfte att främja användningen av nämnda råvaror”.

Stiftelsens arbete är indelat i tre strategiska forskningsområden:

  • Lantbruk och maskin
  • Energi och gröna material
  • Livsmedel och förpackningar

KONTAKTPERSON

Namn: Helena Fredriksson, Lantmännens Forskningsstiftelse
Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tele: 010-556 10 47

Namn: Pär-Johan Lööf, Lantmännens Forskningsstiftelse
Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tele: 010-556 11 68

Läs mer på Lantmännens Forskningsstiftelse

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01