Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Mistra logo sv 7x7

 

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling. Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft. Möjligheterna att uppnå industriella tillämpningar ska tas till vara.

  • Mistra investerar i tvärvetenskaplig forskning av högsta klass som i samverkan med användare bidrar till en hållbar samhällsutveckling.
  • Forskning initierad av Mistra ska bland annat bidra till effektivare energianvändning och transporter, giftfria och resurssnåla kretslopp, hållbar produktion, konsumtion och hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö.
  • För att resultaten ska komma samhället till nytta utvecklas forskningen från idé och framåt i nära samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig förvaltning och frivilligorganisationer.
  • Mistra investerar årligen ca 200 miljoner kronor i forskning. I dagsläget har Mistra 15 stora tvärvetenskapliga forskningsprogram och centra, som vart och ett löper på mellan fyra och åtta år och i något fall ännu längre.
  • Mistras kapitalförvaltning ska vara en förebild för hur investeringar kan bidra till att utveckla samhälle och näringsliv på ett långsiktigt och hållbart sätt.

 

 KONTAKTPERSON

Namn: Thomas Nilsson, Mistra
Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tele: 08-791 10 22

Läs mer på mistra.org

 

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01