Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Välkommen på slutkonferens för forskningsprogrammet AquaAgri

- Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Aquaagri

Välkommen att ta del av de spännande resultaten från fyra års forskning om hållbar och effektiv livsmedelsproduktion!
Vi utlovar en halvdag med många intressanta forskningsresultat, diskussioner, mingel och nätverksmöjligheter med expertis från akademi, myndigheter och företag

Program

Forskning föder framtiden

- presentation av resultaten från forskningsprogrammet AquaAgri och framtidsdiskussion

Moderator: Annika Åhnberg

12.00   Registrering & Lunch - mingel bland postrar och utställning

 

12.50   Välkommen

 
13.00   Livsmedelsstrategin blir verklighet genom samverkan
- Per Arfvidsson, vice vd Lantmännen, ordförande Sweden Food Arena
 
 
13.10   Så kan samverkan ge värdefulla synergieffekter
Mistra, Formas, Lantmännens Forskningsstiftelse
- Åke Iverfeldt, vd Mistra
- Johanna van Schaik Dernfalk, chef Avd för Areella Näringar, Formas
- Per Arfvidsson, vice vd Lantmännen, ordförande Sweden Food Arena
 
 
13.30   Local to global ocean food systems for global sustianability 
- Barry Costa-Pierce, Executive Director, UNE NORTH: The Institute for North Atlantic Studies, Wallenberg professor, SWEMARC, Göteborgs universitet

14.00   Hållbar matproduktion i cirkulära system

 
14.00 – 14.20 Nya arter för hållbar odling - havskatt och hummer
Innovativa löningar för utveckling av marint vattenbruk med hög kvalitet i Sverige – fokus på miljömässig och ekonomisk hållbarhet
Kristina Snuttan Sundell, professor, Institutionen för biologi och miljövertenskap, Göteborgs universitet

 Inspel från bl.a. skärgårdsföretag

14.20 – 14.40 Utfodring med hållbara råvaror
Mjölk på gräs och biprodukter 
- Kjell Holtenius, professor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
Inspel från bl.a. Emma Ivarsson, SLU

 14.40   Kaffe & posterutställning

 
15.10   Resurseffektiv odling
Bättre utbyte av skördepotentialen och minskad miljöpåverkan genom precisionsodling
- Bo Stenberg, forskningsledare, Institutionen för mark och miljö, SLU

Inspel från  bl.a. CG Pettersson, Lantmännen

 
15.30   Innovativa grödor
Fleråriga spannmålssorter kan bli viktiga komponenter i robusta och hållbara produktionssystem
- Anna Westerbergh, forskningsledare, Institutionen för växtbiologi, SLU

Inspel från bl.a. Bo Gertsson, Lantmännen, och Kjell Sjelin, Hånsta Gård

 
15.50   Utveckling av en ny näring - hinder och möjligheter
Hållbar storskalig odling av makroalger i Sverige
Henrik Pavia, professor, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet

Inspel från bl.a. Elisabet Brock, vd Kosteralg AB

 
16.10   Vägar framåt för fortsatt utveckling
Paneldiskussion med finansiärer, sakkunniga och politiker om nästa steg.

 

TID: Tisdag 23 oktober kl. 12.00 - 16.30
KONTAKT: För frågor gällande programmet vänligen kontakta Helene Oscarsson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
För ändringar och frågor gällanade anmälan vänligen kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mer och anmäl dig här>>


 

 Läs AquaAgri Magasin

 

 

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01