Effective and sustainable production systems within aquaculture and agriculture

AquaAgri is a thematic research programme investigating new systems solutions within conventional agriculture and also within the growing aquaculture sector. Its overall aim is to help achieve more efficient, but also more environmentally friendly, sustainable production, with the hope of creating...

READ MORE >>

Box 2 en

Box 3 en

Box 4 en

Box 5 en

Box 6 en

Forskare: Algodling kan bli lönsam industri i Sverige

Det finns förutsättningar för att göra storskaliga odlingar av alger till en ny svensk industri. Dessutom en lönsam och klimatvänlig sådan. Det visar beräkningar som gjorts av svenska forskare, skriver KTH

– I takt med att våra matvanor förändras som ett led i de hållbarhetsutmaningar som livsmedelsindustrin står inför kommer alger att ta plats i fler kök än det asiatiska. Dessutom har svenska alger potential att bli en exportprodukt, säger Linus Hasselström, forskare vid avdelningen vatten- och miljöteknik på KTH och en av personerna bakom studien.

Enligt KTH:s beräkningar skulle kostnaderna för en odling om två hektar bli cirka åtta miljoner kronor över tio år, medan intäkterna under samma period uppskattas till cirka 19 miljoner kronor. Forskarna har i studien granskas odlingen av sockertång (Saccharina latissima), en brunalg som redan finns naturligt längs med svenska västkusten.

Läs mer

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 02