Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Det tematiska forskningsprogrammet AquaAgri studerar nya systemlösningar inom både traditionellt jordbruk och inom den växande sektorn för vattenbruk. Det övergripande målet är att bidra till en effektivare men samtidigt miljömässigt hållbar produktion, och förhoppningen är att bidra till...

LÄS MER >>

odling av alger, makroalger AquaAgri

mjölk på gräs och biprodukter AquaAgri

perenna grödor AquaAgri

Vetegapet skördegapet AquaAgri

Innovativa lösningar för utveckling av marint vattenbruk AquaAgri

Forskare: Algodling kan bli lönsam industri i Sverige

Det finns förutsättningar för att göra storskaliga odlingar av alger till en ny svensk industri. Dessutom en lönsam och klimatvänlig sådan. Det visar beräkningar som gjorts av svenska forskare, skriver KTH

– I takt med att våra matvanor förändras som ett led i de hållbarhetsutmaningar som livsmedelsindustrin står inför kommer alger att ta plats i fler kök än det asiatiska. Dessutom har svenska alger potential att bli en exportprodukt, säger Linus Hasselström, forskare vid avdelningen vatten- och miljöteknik på KTH och en av personerna bakom studien.

Enligt KTH:s beräkningar skulle kostnaderna för en odling om två hektar bli cirka åtta miljoner kronor över tio år, medan intäkterna under samma period uppskattas till cirka 19 miljoner kronor. Forskarna har i studien granskas odlingen av sockertång (Saccharina latissima), en brunalg som redan finns naturligt längs med svenska västkusten.

Läs mer

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01