Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Det tematiska forskningsprogrammet AquaAgri studerar nya systemlösningar inom både traditionellt jordbruk och inom den växande sektorn för vattenbruk. Det övergripande målet är att bidra till en effektivare men samtidigt miljömässigt hållbar produktion, och förhoppningen är att bidra till...

LÄS MER >>

odling av alger, makroalger AquaAgri

mjölk på gräs och biprodukter AquaAgri

perenna grödor AquaAgri

Vetegapet skördegapet AquaAgri

Innovativa lösningar för utveckling av marint vattenbruk AquaAgri

Seminar 21 March: Sustainable Aquaculture at local and global scales

Aquaculture is said to be the world’s fastest growing food enterprise. It supplies a growing global population with nutritious food from aquatic animals and plants. However, the production forecasts to 2050 show that global aquaculture production will remain dominated by Asia (~80–90% of world production) while the rest of the world shows very little or no growth. Hyperinflation of the global growth of aquaculture outside of Asia confuses policy-makers, journalists, and the public and may lead to misperceptions that aquaculture is growing massively everywhere and must be severely regulated.

Moderator: Professor Kristina Snuttan Sundell, University of Gothenburg.
Time: Thursday 21 March, at 10.30–16.30
Venue: The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sweden

Läs mer här...

AquaAgri

3 loggor ihop CMYK 171211 01